Kontakt

Názov firmy: Ing. Lucia Bednárová  - LV Slovakia

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
LV Slovakia
Papradno 1519
018 13  Papradno

Adresa skladu:

Papradno 307 Kultúrny dom

018 13  Papradno

Telefón: +421 917 971 593 

 e-mail: info@teak-zahrada.sk   

 Fakturačné  údaje:

IČO: 46 153 781
DIČ: 1083947601
IČ DPH: SK 1083947601

Bankové spojenie:

VÚB Banka

Číslo účtu: 2871621557/0200

IBAN: SK6202000000002871621557

Firma zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici, č.OŽP-A/2011/03152-2, č.živ.registra 330-19000

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info